Tudnivalók

Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Salonic International Zrt.

 

I.          Bevezetés

 

A cég elnevezése: Salonic International Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég rövidített elnevezése: Salonic International Zrt.

A termék neve: Salonic (online naptár és ügyviteli rendszer)

A cég székhelye: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.

Iroda: 1133 Budapest, Pannónia utca 18.

Cégjegyzékszám: 01-09-356924

Adószám: 32452499-2-41

EU adószám: HU32452499

Bankszámla vezető bankok és számlaszámok:

Wise - 12600016-11683030-30571482

K&H - 10401055-50526970-74721007

Képviselő: Bogdán Dávid Vezérigazgató

Email: [email protected]

 

mint Szolgáltató (a továbbiakban úgy is mint Salonic), valamint a Megrendelő között a www.salonic.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) online szolgáltatásként igényelhető Salonic ügyfélkezelő ügyviteli rendszer (a továbbiakban: Termék vagy Rendszer) használatára vonatkozó feltételeket.

 

A Salonic International Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) és a Megrendelő közötti a fentiekben megjelölt Termék vagy Rendszer használatára vonatkozó előfizetői szerződés a Szolgáltató általi, a Weboldalon közölt ajánlat változatlan tartalmú elfogadásával, adott esetben a termék ingyenes használatára vonatkozó próbaidő lejártát követően annak az ajánlat elfogadásával egyenértékű tovább használatával jön létre. A szerződés létrejötte egyben az ÁSZF Megrendelő általi elfogadását is igazolja. A fentiek szerinti szerződés mindenben megfelel a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó hatályos törvényi előírásoknak.

 

A Salonic ügyviteli rendszer élesítése a Megrendelő által az első díjbekérőben meghatározott, online bakkártyás fizetés esetében a fizetés során rögzített díj megfizetésével (jóváírásával) indul, illetve ezt követően kezdi meg a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását.

 

Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató rövid felhívás formájában minimum 15 nappal előre tájékoztatja a Megrendelőket e-mail körlevél formájában.

 

Szolgáltató biztosítja, hogy jelen ÁSZF hatályos szövege minden Megrendelő számára a http://www.salonic.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ címen folyamatosan elérhető. Szolgáltató biztosítja továbbá, hogy az ÁSZF korábbi verzióit a Salonic weboldalán mindenkor elérhetővé teszi,

 

Jelen ÁSZF, valamint a Rendszer használata tekintetében az alábbi jogszabályok irányadóak:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.);
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (GDPR rendelet);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.);

 

II.         A Salonic által nyújtott szolgáltatások

 

2.1.      Salonic online ügyviteli és időpontfoglalási rendszer

 

A Salonic ügyviteli és időpontfoglalási rendszer egy egyéni és csoportmunkát támogató online szolgáltatás. A Salonic rendszer mindenkori funkcióit a Weboldal „Funkciók” elnevezésű menüpontja tartalmazza.

 

A Salonic rendszer használati útmutatásairól a Szolgáltató elsődlegesen a Weboldalon közzétett tájékoztatók, másodlagosan az Ügyfélszolgálat által biztosított telefonos e-mailes segítségnyújtás keretein belül tájékoztatja a Megrendelőket.

 

2.2.      Salonic rendszer-használati oktatás

 

A Megrendelőknek lehetőségük van arra, hogy igénybe vegyék a Szolgáltató két típusú rendszer-használati oktatását.

 

2.2.1.   Felhasználói szintű rendszerhasználati-oktatás

 

A Felhasználói szintű rendszerhasználati-oktatás 30 perces időtartamra korlátozódik, amelyben a Szolgáltató munkatársa előre egyeztetett időpontban online formában bemutatja a Salonic rendszer használatát és működési funkcióit.

 

2.2.2.   Professzionális rendszer-használati oktatás

 

A professzionális rendszer-használati oktatás keretein belül a Szolgáltató ügyvezetője vagy vezető fejlesztője online formában oktatást tart a Rendszer teljeskörű használatát, funkciót, beállításait illetően. A professzionális endszer-használati oktatás igénybevételére vonatkozó szándékukat a Megrendelők a Weboldalon, illetve e-mailen jogosultak jelezni.

 

A rendszerhasználati-oktatás után a Szolgáltató minden megkezdett óra után 30.000 Ft + ÁFA összeget jogosult előre felszámítani, amelyet a Megrendelő köteles a kiállított Díjbekérő ellenében, vagy az online bankkártyás fizetési funkció alkalmazásával előre teljesíteni.

 

A díj teljesítése után a Szolgáltató köteles az oktatás időpontjára vonatkozóan felvenni a kapcsolatot a Megrendelővel, amely nem lehet későbbi, mint a díj megfizetéséről számított 7 munkanap.

 

 

 

 

2.3.      Bankkártyás fizetés és előleg kérés

 

A fenti funkció alkalmazásával a Megrendelőknek lehetősége nyílik arra, hogy az ügyfeleik számára megadják a lehetőséget online bankkártyás díj, illetve előleg fizetésére.

 

A Salonic tájékoztatja a Megrendelőket, hogy a bankkártyás fizetés és előlegkérési funkció online bankkártyás pénzügyi tranzakciók lebonyolítására engedéllyel rendelkező harmadik fél szolgáltató a Salonic Rendszerbe történő integrálásával érhető el.

 

Jelen ÁSZF elfogadásával a Megrendelők tudomásul veszik, hogy az online bankkártyás pénzügyi tranzakciókat nem a Salonic teljesíti, arra a Salonic ellenőrzési és felelősségi köre nem terjes ki. A Salonic felelőssége e funkció tekintetében a funkció Salonic rendszerbe történő integrálásáig terjes ki. Ebből az okból kifolyólag a Salonic a az online bankkártyás fizetési funkció Salonic rendszerbe történő integrálását követő hibás működéséért vagy működésképtelenségéért felelősséget nem vállal.

 

III.        Regisztráció, ingyenes teszt időszak

 

A Termék használatához minden esetben szükséges az ÁSZF, illetve az Adatkezelési Tájékoztató előzetes megismerése, majd elfogadása, továbbá a regisztrációs űrlap útján a Rendszerbe történő regisztráció.

 

A regisztrációval a Megrendelő elismeri, hogy

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy vagy
 • gazdálkodó szervezet képviselője,
 • és minden esetben a saját vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

 

Megrendelő nem veheti igénybe a Salonic ügyviteli rendszert, ha olyan vállalkozás támogatására jött létre, mely törvénytelen tevékenységet folytat, illetve más olyan tevékenységet folytat, amelyet a Szolgáltató erkölcstelennek vagy egyéb szempontból kifogásolhatónak tart.

 

Szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a teszt Megrendelő által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult regisztrációt visszautasítani, illetve a hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Megrendelőt a Salonic online szolgáltatásának használatából kizárni.

 

A regisztrációt követően Megrendelő egy aktiváló kódot tartalmazó SMS-t kap. A Megrendelő regisztrációját a véletlen feliratkozások elkerülése érdekében kizárólag az SMS kód megadásával aktiválhatja. A regisztráció az SMS kód alapú aktiválással válik teljessé.

 

3.1.      Teszt igénylés, próbaidőszak

 

A Szolgáltató által működtetett online időpontfoglaló ügyviteli rendszer (Rendszer) szolgáltatásai 30 napra ingyen elérhetőek (tesztelés, megismerés céljából) mindazok számára, akik érvényesen regisztrálnak a Salonic Weboldalán, valamint jog- és cselekvőképes személyek vagy gazdálkodó szervezetek.

 

A Szolgáltató 30 napos ingyenes próbaidőt minden első alkalommal regisztráló Megrendelő számlára biztosítja a Megrendelő által paraméterezett használati feltételeknek megfelelő rendszerhasználattal (testre szabható).

 

Ez alatt az időszak alatt a Salonic ügyviteli rendszer minden alapfunkciója a normál használati feltételeknek megfelelően működik, az teljesértékű rendszerként használható. A próbaidő alatt a bizonyos, feláras - extra - szolgáltatások nem, vagy csak korlátozottan érhetőek el. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan meghatározza az ingyenes próbaidőszak alatt elérhető alapfunkciók, illetve extra szolgáltatások körét.

 

Az ingyenes próbaidőszak végén a Salonic ügyviteli rendszer működése a Megrendelő részére amennyiben másként nem rendelkezik, külön indokolás nélkül leáll. A bevitt adatok nem vesznek el, azok kiexportálhatóak, illetve a szolgáltatás megrendelése esetén a Megrendelő számára online rendelkezésére állnak.

 

IV.       A szolgálatás megrendelése, előfizetés

 

Az ingyenes 30 napos tesztidőszakot követően a Rendszer és a szolgáltatás további használatához a Megrendelők kötelesek a előfizetni, a használata után pedig a Megrendelők kötelesek előfizetési díjat fizetni.

 

A szolgáltatás mindenkori előfizetési díjai a Weboldalon a rendszer paramétereinek, igényeinek (üzletek száma, munkatársak / naptárak száma) kitöltése után mindenki számára megtekinthető.

 

A rendszer későbbi bővítése bármikor, Megrendelő kérésére e-mail, vagy az ügyfélszolgálat azonosítását követően rögzített vonalú telefonbeszélgetés útján jelezve lehetséges.

 

A Szolgáltató vállalja, hogy az általa automatikusan kiállított elektronikus számlákat az ügyfél számára megőrzi, azt rendszerében folyamatosan elérhetővé teszi. Ügyfél elfogadja az elektronikus számlázási rendszert. Ügyfél elfogadja, hogy az Ügyfélszolgálat manuális számlázása esetén a kiállított számla nem kerül tárolásra a Salonic rendszerében.

 

4.1.      Salonic ügyviteli rendszer előfizetési díjak teljesítése

 

Az előfizetési díjat a Megrendelő előre köteles megfizetni a Szolgáltató számára. Az előfizetési díj fizetése a Megrendelő számára választható (havi és éves) módon történik. A befizetett összeget a Szolgáltató tartja nyilván, és Megrendelő számára a fizetési időszaknak megfelelően (havi vagy éves) rendszerességgel biztosít elszámolást az aktuális egyenlegéről.

 

Az előfizetési díj megfizetése attól a naptól esedékes, amikor a Megrendelő a szolgáltatást megrendeli.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy késedelmes fizetés esetén a számla fizetési határidejének lejártakor a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza (felfüggessze). A Szolgáltató részére az előfizetési díjak a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendőek, azonban a Megrendelő kérésére történő felfüggesztés esetén a felfüggesztési időszakban nem kerül számlázásra a rendszer.

 

Az előfizetési díjak teljesítése történhet a Szolgáltató által kiállított díjbekérő ellenében, utólagos banki átutalással történő fizetéssel, vagy online bankkártyás fizetéssel (ismétlődő bankkártyás fizetéssel).

 

4.1.1.   Díjbekérő ellenében, utólagos banki átutalással

 

A Megrendelő köteles a díjat Szolgáltató által kiállított és a Megrendelő számára elektronikusan megküldött díjbekérő (a továbbiakban: Díjbekérő) szerinti tartalommal, azaz a Díjbekérőn meghatározott bankszámlára, határidőben, a Díjbekérő sorszámának közlemény rovatban történő feltüntetéssel banki átutalással megfizetni.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőket, hogy amennyiben a Megrendelők a díjat Díjbekérővel fizetik, azonban a banki átutalás során nem a fenti bekezdés szerinti járnak el, azaz hibás vagy hiányos adattartalmú, vagy téves utalást teljesítenek (a továbbiakban: Hibás Utalás), úgy ezen nem szerződésszerű magatartásuk a Szolgáltató részére többlet adminisztrációs terheket és költségeket jelent. A Szolgálató Hibás Utalásnak tekinti különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakat:

- hibás összeg átutalás, akár többlet összeg átutalása esetén is;

- téves időben történő utalás;

- hibás vagy hiányos a közlemény rovat;

- a Díjbekérő teljesítése után az utalást nem igénylő Számla szerinti összeget is teljesíti a Megrendelő

- nem a Díjbekérőn szerinti bankszámlaszámra történő átutalás;

- Bankfiókba történő pénztári befizetés, vagy Bankfiókba történő fizetési megbízás indítása.

 

A Szolgáltató a fentiekre figyelemmel jogosult a Hibás Utalások után 3.000, - Ft összeget, mint Adminisztrációs Díjat felszámítani.

 

Amennyiben a Megrendelő a Díjbekérő átutalásakor többlet összeget teljesít, úgy a Szolgáltató az Adminisztrációs Díj felszámítása után fennmaradó többlet összeget jogosult a Megrendelő következő esedékes díjába beszámítani.

 

4.1.2.   Online bankkártyás fizetés (ismétlődő bankkártyás fizetés)

 

A Megrendelő a Weboldalon elérhető online bankkártyás fizetéssel is kezdeményezheti az előfizetési díj megfizetését.

 

Amennyiben a Megrendelő az online bankkártyás fizetést választja, úgy az előfizetési díjat a SimplePay (OTP Mobil Kft., Cg. 01-09-174466, székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.) pénzügyi szolgáltató rendszerén keresztül tudja teljesíteni. A SimplePay rendszerén keresztüli megfizetés akként történik, hogy a SimplePay rendszere a megadott bankkártya adatok segítségével az esedékes előfizetési díjakat levonja a bankszámláról, majd az összeget továbbítja a Szolgáltató részére. Havi díjak esetében a levonás havonta esedékes, míg éves díjak esetében éves szinten.

 

4.2.      Az előfizetési díj tartalma

 

Az online szolgáltatásként bérelhető Salonic ügyviteli rendszer előfizetési díja tartalmazza a szoftver folyamatos üzemeltetését a későbbiek során a fejlesztéseket, továbbá magában foglalja a naponkénti adatmentés elkészítését, és a kiszolgálótól független helyen történő tárolását.

 

Az előfizetési díj magában foglalja a csomaghoz tartozó megrendelőben meghatározott havonta küldhető SMS darabszámot. Az ingyenes SMS értesítések kizárólag Magyarországi mobiltelefonszámra vonatkoznak.

 

Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha az ingyenes SMS értesítések használatának elmaradása az adott távközlési szolgáltató érdekkörében felmerült okból következik be.

 

A rendszeres bruttó előfizetési díj a választott előfizetési konstrukció (SMART és SMART PRO, valamint TEAM és TEAM PRO) alapján kerül kiszámításra az IV. pontban foglaltak szerint.

 

Az előfizetési díj tartalmazza az általános forgalmi adót és a kötelező terheket. Az előfizetési díj tartalmazza az ügyfél és feladat kezelését, a napi adatmentést, korlátlan számú belépést a Rendszerbe, garantált ügyfélszolgálati segítséget, biztonsági felügyeletet, a folyamatos fejlesztéseket.

 

Előfizetési konstrukciók elérhetőek az alábbi oldalon: https://www.salonic.hu/arak

 

4.3.      Díjtartozások

 

A Megrendelők az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató 8 napot meghaladó előfizetői díjtartozás után jogosult a Salonic Rendszer használatát a díjtartozás kiegyenlítéséig részben vagy egészben korlátozni. A díjtartozások rendezése után a Szolgáltató köteles a Rendszer használatát 2 munkanapon belül az eredeti állapot szerint visszaállítani.

 

4.4.      Előfizetési díj visszafizetési garancia

 

A Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben a Megrendelő az első előfizetési díj megfizetésétől számított 30 napon belül indoklási kötelezettség mellett írásbeli, e-mail útján történő elégedetlenségét fejezi ki a Salonic Rendszerrel kapcsolatban, úgy a Szolgáltató a megfizetett előfizetési díj összegét 7, azaz hét napon belül visszafizeti a Megrendelő számára. Megrendelő az indoklási kötelezettsége kimerítéseként – minőségbiztosítási célból - köteles az elégedetlenségét megindokolni.

 

 

 

 

V.         A Szolgáltató kötelezettségei

 

Szolgáltató a Megrendelő számára biztosítja jelen ÁSZF-ben meghatározott online szolgáltatásként bérelhető ügyviteli rendszer működését 0-24 órában. A Salonic garantálja, hogy a Megrendelő által felvitt adatok a rendszerből illetéktelenek részére nem kerülnek ki és azokat az adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

 

Amennyiben Megrendelő késedelmes információ szolgáltatása, vagy más okok miatt a Salonic - saját hatókörén kívül eső körülmény következtében - az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást, nem tudja biztosítani, a Salonic köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a Megrendelőt.

 

Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni Megrendelőt a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná.

 

Szolgáltatás átmeneti szünetelését okozó rendszeres karbantartást a Szolgáltató éjjel (22 és 06 óra között) köteles elvégezni, amely három havonta maximum 10 óra időtartam lehet. A Szolgáltatás szünetelésével nem járó karbantartást Szolgáltató korlátlan időtartamban végezhet. A Szolgáltatás átmeneti szünetelését okozó rendszeres karbantartási idő nem számít bele a rendelkezésre állási idő számításába.

 

A Salonic a Szolgáltatás átmeneti szünetelését igénylő rendszeres karbantartási munkákról Megrendelőt a munka megkezdését megelőzően legalább 48 órával a kapcsolattartásra vonatkozó szabályok szerint tájékoztatja. A tájékoztatásban Szolgáltató köteles ismertetni a rendszeres karbantartás célját, valamint, hogy a szünetelés várhatóan mikor és milyen időtartamban következik be.

 

VI.       Felelősségkorlátozás

 

A Szolgáltató a Megrendelő(k) magatartásáért más Megrendelőkkel, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.

 

A Salonic nem vállal semmilyen felelősséget olyan - elsősorban számítástechnikai vírus okozta - károkért, amelyek a Megrendelő számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a küldött hírlevelek megnyitása során keletkezett. A Salonic szintén nem vállal felelősséget a rendszernek az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért, illetve adatvesztésért, elmaradt időpontokért. Ügyfelekért, melyek nem jelennek meg az előre egyeztett időpontban, nem kézbesített SMS és e-mail üzenetekért, emlékeztetőkért.

 

Kizárt a Salonic felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a weboldal (Rendszer) - szolgáltatás - szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF-ellenes használatából ered, illetve a Megrendelő a szolgáltatás igénybe vételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért.

 

Jelen szerződés teljesítése során a Salonicnak nem kötelezettsége (felelőssége) a Megrendelők hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.

 

A Weboldal tartalma (pl.: szöveg, adat, videó, audió, kép stb. - a továbbiakban: anyagok) - ide nem értve a Megrendelők által a Salonic rendelkezésére bocsátott anyagokat a Salonic kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak - akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő - felhasználására kizárólag a Salonic előzetes hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor. A Weboldal egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók ki. Ez a jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához. A Weboldalon található képeket harmadik személyek csak kifejezett engedéllyel használhatják fel. A felhatalmazás nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.

 

Megrendelő kijelenti, hogy tisztában van az internetes levélküldés szabályaival. A Szolgáltató nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért. A Szolgáltató Kft. jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására (felfüggesztésére), amennyiben Megrendelő a rendszer használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.

 

Karbantartási célból a Salonic üzemeltető személyzete jogosult a Megrendelő Salonic ügyviteli rendszerébe bejelentkezni.

 

6.1.      Kártérítési felelősség

 

A Salonic jelen szerződésben meghatározott előnyökre, illetve a díj nagyságára tekintettel kártérítési felelősséget legfeljebb 2 (azaz Kettő) havi díjnak megfelelő összeg erejéig vállal.

 

6.2.      Alvállalkozó bevonásának feltételei

 

Teljesítés során a Salonic jogosult alvállalkozót igénybe venni. Alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el. A Salonic jelen szolgáltatás teljesítésébe bevont alvállalkozói tevékenységét, termékeit saját tevékenységére vonatkozó minőségbiztosítási szabványok szerint köteles ellenőrizni. A Salonic gondoskodik róla, hogy alvállalkozója a Salonic által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik.

 

VII.      Megrendelő felelőssége, kötelezettségei

 

Megrendelő a Rendszer használatához köteles a mindenkor hatályos ÁSZF, illetve Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit megismerni és elfogadni. Megrendelő köteles a Salonic szerződésszerű teljesítését elfogadni, és a teljesítés után járó díjat a Szolgáltatónak határidőre megfizetni. Megrendelő köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést a Salonic részére biztosítani.

 

A Megrendelő felelőssége és kötelezettsége, hogy a Megrendelő előfizetési alatt tevékenykedő munkatársak a Rendszer használata során minden esetben jelen ÁSZF, illetve az Adatkezelési Tájékoztató szerint járjanak el.

VIII.     Magatartási kódex

 

Megrendelő az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi az alábbiakat:

 

8.1.      Zéró tolerancia elve a SPAM küldéssel kapcsolatban

 

A Salonic a spammel kapcsolatban a zéró tolerancia elvét vallja. A nemzetközileg elfogadott meghatározás alapján minden tömegesen és kéretlenül kiküldött email spamnek minősül, az engedélykérő emaileket is beleértve.

 

Az elektronikus hirdetésekre vonatkozó magyar jogi szabályozás szerint [2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) és 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)] csak annak küldhető elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz (pl.: SMS, MMS, fax, E-mail) útján elektronikus hirdetés, aki ehhez előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

 

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő által a Salonic rendszerén keresztül ügyfeleinek eljuttatott kéretlen hírlevelek, SMS-ek kiküldéséért, illetve a hírlevek tartalmának jogszerűségéért.

 

Szolgáltató fenntartja a jogot a Megrendelő Salonic rendszerén keresztül tömeges email küldés funkció letiltására, illetve a spam bejelentések mennyiségétől és az eddigi email kiküldési történetétől függően a Megrendelő hozzáférésének felfüggesztésére.

 

8.2.      Hírlevél listák

 

A Salonic rendszeréből reklámcélú email kizárólag olyan címre küldhető, melyek tagjai engedélyezték, hogy a feladótól az adott témában kifejezetten neki és kifejezetten az adott tartalom küldésére adtak hozzájárulást.

 

8.3.      Spam bejelentés elkerülése

 

Megrendelő mindent elkövet annak érdekében, hogy üzeneteire ne érkezzen spam bejelentés. Többek között alkalmazza az alábbi megoldásokat.

 

Amennyiben első reklámcélú üzenetét több hónappal a feliratkozás után küldi ki, előfordulhat, hogy a címzettek már nem emlékeznek arra, hogy hozzájárulást adtak a hírlevélre, és spam bejelentést tesznek. Ennek elkerülése érdekében hasonló esetben Megrendelő emlékezteti a címzetteket arra, hogy ki ő, és hogyan jutott hozzá az elérhetőségükhöz. Az ügyfelek adatainak importálásánál nem csupán átmásolja a levelezőrendszerében található email címeket egy Excel táblába, hanem az import előtt a fenti módon szelektálja a listát.

 

IX.        Technikai feltételek

 

A Salonic SaaS (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) ügyviteli rendszer web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver-szolgáltatás. A szoftverbe a https://app.salonic.hu lapon keresztül lehet bejelentkezni.

 

9.1.      Bejelentkezés feltételei

 

Szélessávú internetkapcsolat;

Windows Internet Explorer 9.0+, Firefox 10.0+, Google Chrome 20.0+ vagy kompatibilis internet böngésző;

A fenti internet böngésző futtatására alkalmas számítógép;

Aktív Felhasználónév és jelszó ismerete.

 

9.2.      Munkavégzés, használat feltételei

 

Bejelentkezés feltételei teljesülnek:

Megrendelő befizette az aktuális szolgáltatási díjakat, a Szolgáltató felé lejárt tartozása nem áll fenn.

 

X.         Rendelkezésre állás

 

A Salonic garantálja, hogy az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 3,65 nap leállási lehetőséget biztosít Salonic szolgáltatása számára. Az előre tervezett és bejelentett karbantartási idők nem számítanak bele ebbe az időintervallumba.

 

XI.        Adatmentés

 

A Salonic tájékoztatja a Megrendelőket, hogy a Rendszerbe betáplált adatok elvesztésének elkerülése érdekében a Salonic biztonsági mentéseket hajt végre. A webkiszolgáló tükrözött, redundánsan tároló merevlemez megoldással és szünetmentes áramellátással rendelkezik. A webkiszolgálón tárolt összes adat minden órában, valamint minden nap éjfélkor mentésre kerül, amely a Salonic Adatbázisának egészét tartalmazza a Rendszer esetleges összeomlás utáni visszaállítására.

 

XII.       Munkatársak elérési jogosultságának kezelése

 

A Megrendelőnek lehetősége van a Salonic csomagnak megfelelő számú munkatársat hozzáadni, törölni, illetve a meglévő munkatársak adatait módosítani, továbbá munkatársat aktiválni, inaktiválni. A Megrendelő által hozzáadott munkatársak Rendszer elérési jogosultságának kezelését a Megrendelő végzi az erre a célra kijelölt Adminisztrátor Felhasználóval.

 

A Megrendelő felelőssége saját jelszavának és PIN-kódjának biztonságos tárolása. Ezért, illetve az ebből eredő károkért a Salonic semmilyen felelősséget nem vállal.

 

XIII.      Titoktartás, adatvédelem

 

A Salonic kötelezi magát arra, hogy védi és őrzi, üzleti titokként bizalmasan kezeli a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsa.

 

A Szolgáltató és a Megrendelő a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve, ha a közlésre a Szolgáltató jogszabály erejénél fogva köteles.

 

A Szolgáltató vállalja, hogy jelen ÁSZF alapján részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint az ÁSZF-ben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos.

 

A fenti titoktartási kötelezettség a szolgáltatás fennállása alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

 

A Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. A Megrendelőt, jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli.

 

A Szolgáltató a Megrendelő által történő önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Megrendelők azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában meghatározottak szerint használja fel.

 

A Salonic tájékoztatja a Megrendelőket, hogy a személyes adatok kezelését illetően bővebb felvilágosítást nyerhetnek a Weboldalon mindenkor elérhető Adatkezelési Tájékoztató megismerésével.

 

A Megrendelők a Rendszer használatához kötelesek az Adatkezelési Tájékoztató megismerése után hozzájárulásukat adni az Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelésekhez.

 

A Szolgáltató ezúton is szavatolja, hogy a személyes adatok kezelése során mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv., valamint a 32016R0679 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg), azaz GDPR Rendelet vonatkozó rendelkezéseinek a betartásával jár el.

 

13.1.    Naplóbejegyzések használata

 

A Salonic.hu weboldal úgynevezett naplóbejegyzéseket használ, mely naplóbejegyzések tartalmazzák az internet protokoll címet (IP cím), a Megrendelő által használt böngésző típusát, az internetszolgáltatót, dátum/idő bélyegzőt, a hivatkozó és kilépő oldalak címét és a kattintások számát a Weboldal látogatása alatt.

 

Előbbiek célja, hogy a Szolgáltató ennek segítségével látogatási szokásokat elemezzen annak érdekében, hogy a Weboldal kezelése és adminisztrációja hatékonyabb legyen. A naplóbejegyzésekben tárolt adatok semmilyen módon nem kapcsolhatóak konkrét természetes személyhez.

 

A Salonic a Weboldalán úgynevezett anonim látogatásazonosítót (cookies) alkalmaz a Weboldal Megrendelői preferencia szerinti optimalizálása érdekében.

 

Előbbi alkalmazásokat, illetve az azokhoz kapcsolódó adatkezelést, műveleteket a Megrendelő az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja.

 

13.2.    A szolgáltatás nyilvános helyen történő használata

 

Amennyiben a Megrendelő a Salonic rendszert nyilvános helyen (pl. internetkávézó stb.) használja, a rendszerben megvalósított védelmi intézkedések mellett az adatok védelme érdekében különös gondossággal kell eljárnia (jelszavak védelme).

 

Ha fennáll annak a lehetősége, hogy mások is hozzáférnek a Megrendelő által használt számítógéphez, az alábbi biztonsági lépéseket javasolt végrehajtani:

 

A bejelentkező képernyőn az Emlékezzen rám! mezőbe ne tegyen pipát;

A böngészőben ne engedélyezze az ideiglenes internet fájlok tárolását;

Ellenőrizze, hogy senki sem figyeli jelszava megadásakor;

Jelszavát semmilyen körülmények között ne hozza nyilvánosságra;

Amennyiben úgy érzi, hogy illetéktelen személyek megtudták jelszavát, változtassa meg azt;

Ne hagyja sohasem őrizetlenül azt a számítógépet, ahol éppen folyamatban van a Salonic használata;

 

A Salonic rendszert minden esetben a Kijelentkezés gomb alkalmazásával, ne pedig a böngésző ablak bezárásával hagyja el.

 

XIV.     Vis maior

 

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

 

XV.      Szerződés megszűnésének esetei

 

A szerződést mindkét fél jogosult külön indoklás nélkül a hónap utolsó napjával felmondani. A Megrendelő a felmondási szándékát e-mail útján kizárólag írásban - az [email protected] email címre, vagy a Rendszeren belül az erre biztosított funkció alkalmazásával jelezheti a Szolgáltató számára. A Szolgáltató részéről a felmondás a Megrendelő e-mail címére kézbesített levél formájában történhet.

 

A Salonic jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést az alábbi esetekben:

 • Megrendelő az esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik;
 • 30 napot meghaladó Vis maior esete;
 • ha a Megrendelő a szerződés rendelkezéseit súlyosan megsérti;
 • ha a Megrendelő olyan magatartást tanúsít, amely a Salonic - illetve az egyes Megrendelők - jogos érdekeit, különösen a Salonic jóhírnevét sérti, vagy magatartása eredményeként a szerződés további fenntartása a Salonic részéről nem várható el;
 • ha utóbb kiderül, hogy Megrendelő által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve az ÁSZF rendelkezéseinek;
 • ha Megrendelő a Salonicot egyéb módon megtéveszti.

 

A szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban - a szerződésszegő félnek a regisztráció során megadott email címre küldött emailben - történhet.

 

A Salonic rendszerben rögzített adatok tulajdonosa a Megrendelő, így a szerződés bármely fél általi felmondása esetén a bevitt adatokat (időpontok, ügyféladatok) a Salonic térítésmentesen 8 munkanapon belül a rendelkezésére bocsátja CSV vagy JSON (JavaScript Object Notation) formátumban. A Salonic fenntartja magának a jogot, hogy ezen adatkiadási kötelezettségét a Megrendelő esetleges díjtartozásainak és járulékainak a teljeskörű rendezéséhez kösse.

 

A feleket a szerződés megszűnésekor teljeskörű elszámolási kötelezettség terheli egymás irányába.

 

XVI.     Vitás kérdések rendezése

 

Megrendelő esetleges panaszaival Salonicot az alábbi elérhetőségek egyikén keresheti fel: telefon: +36 1 808 9165, email: [email protected].

 

A Megrendelő elfogadja, hogy a Salonic ügyfélszolgálata kizárólag a 30 napos tesztidőszakukat töltő Megrendelőknek, illetve az olyan aktív rendszerrel rendelkező Megrendelőknek áll rendelkezésére, akiknek nincs számlatartozásuk, illetve amennyiben korábbi számlatartozás miatt a rendszerük felfüggesztésre került, kizárólag a felfüggesztés feloldása után.

 

Telefonon a Megrendelők hétköznap 10 és 15 óra között kereshetik fel a Salonic ügyfélszolgálatát.

 

A Szolgáltatónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel.

 

Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

 

Ha az érintett felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 60 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság kiválasztásánál a mindekor hatályos polgári perrendtartásról szóló törvény vonatkozó előírásait rendelik alkalmazni.

 

XVII.    Záró rendelkezések

A Salonic fenntartja a jogot az ÁSZF rendelkezéseinek egyoldalú módosítására és változtatására.

A Salonic fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-fel érintett jogviszonyából eredő követeléseinek behajtása érdekében harmadik fél szolgáltatóhoz forduljon és azt a követelés behajtásával megbízza. A követelés megtérülése érdekében tett intézkedések költségei a Megrendelőt terhelik.

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelenné, jogszerűtlenné vagy kikényszeríthetetlenné válik, az a fennmaradó rendelkezések érvényességét, jogszerűségét és kikényszeríthetőségét nem érinti.

 

A jelen ÁSZF rendelkezései 2023. október 1. napjától érvényesek, hatályosak és alkalmazandóak.